Konferencja "Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji"

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 14.06.2019 09:30
zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja "Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji"

Konferencja "Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji” jest zorganizowana  przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.  Celem konferencji jest podjęcie szerokiego dialogu pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców, dotyczącego stanu obecnego i perspektyw rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji. 

Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy od kilku lat stał się faktem, mającym wpływ na proces zapewnienia polskim pracodawcom niezbędnych dla funkcjonowania ich firm kadr pracowniczych. W wielu branżach polskiej gospodarki (rolnictwo, budownictwo, usługi itd.) odnotowujemy wzrost zapotrzebowania na pracowników zarówno sezonowych, jak i długoterminowych, stale wyrażane przez pracodawców. Ponadto obserwujemy dynamicznie rosnącą ilość studentów z zagranicy na polskich uczelniach, którzy również stanowią grupę potencjalnych pracowników – i w trakcie studiów, i po ich zakończeniu.

Z uwagi na stale rosnącą liczbę obywateli państw spoza UE w Polsce – zarówno pracowników i studentów, jak i inwestorów, przedsiębiorców, artystów – problematyka ich integracji w społeczeństwie przyjmującym, a także wypracowanie mechanizmów włączenia jest priorytetem władz i mieszkańców polskich miast. Zapobieganie syndromu wykluczenia oraz szybka adaptacja cudzoziemców w kontekście społecznym i gospodarczym przynosi korzyści zarówno dla migrantów, jak i dla społeczeństwa przyjmującego.

Pobierz program konferencji

 
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
14.06.2019 09:30
Zakończenie:
14.06.2019 16:00

Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56
03-733 Warszawa

Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/330357610999621/

Udostępnij znajomym

Organizator

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

info@partnerstwo.info

+48 575512152

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl